Home Praktijk Tandimplantaten Onze diensten Tarieven Downloads Spreekuren Contact Site Info
 
TARIEVEN Ingangsdatum: 12-01-2013
Geldigheidsuur: permanent
BEHANDELING CODE TARIEF
Consultatie en diagnostiek


Periodieke controle

C11

20.52 €

Probleemgericht consult C13 20,52 €

Intake consult

J01 70.19 €

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

X10

15,12 €

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X22 64.79 €
Maken en beoordelen schedelfoto X24 29.15 €
Aanvullend onderzoek implantologie J01 107.98 €


Preventieve mondzorg en chirurgie


Preventieve voorlichting en/of instructie M01

12.10 €

Gebitsreiniging standaard per 5 min.

M03

12.10 €

   
Trekken tand of kies

H11

40.49 €
     

Implantologie


Plaatsen implantaat J20*

210.56 €

Plaatsen afdekschroef voor implantaat

J23* 80.99 €
Plaatsen volg.implantaat J21*

75.59 €

Plaatsen volg.implantaat .andere wond         

Maken proefopstelling voor implantologie

J22*

J03*          

 124.18 €

145.77 €

Ophoging bodem bijholte per kaakhelft J15* 91.78 €
Kaakverbreding en/of verhoging 2e kaakhelft J16** 91.78 €
Verwijderen implantaat J26 178.17 €
Verwijderen kapotte schroef en/of abutment J32* 124.18 €

 

De prijzen met een * zijn exclusief materiaal- en techniekkosten  ..

Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs.

Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan de hoofdcategorie afwijken van deze lijst. Zorgzwaarte, hiermee worden de gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk.


 
Home